Dunavski transnacionalni program (DTP) ima za cilj da obezbjedi teritorijalnu saradnju Evropske unije i pruži finansijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnog, održivog i dostupnog Dunavskog regiona. Program se sastoji od strukturnog fonda Evropske unije – Evropski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) i spoljnih fondova EU – Instrument za pretpristupnu pomoć IPA 2 (Instrument for PreAccession Assistance IPA II) i Instrument evropskog susjedstva (European Neighbourhood Instrument – ENI).

Treći poziv je otvoren za specifične ciljeve 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1 i ograničen na određene teme za druge specifične ciljeve koji će se finansirati:

  • Specifični cilj 2.2 – Podsticati održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa i resursa,
  • Specifični cilj 2.3 – Podsticati obnovu i upravljanje ekološkim koridorima,
  • Specifični cilj 2.4 – Poboljšati spremnost za upravljanje rizicima u oblasti zaštite životne sredine,
  • Specifični cilj 3.2 – Poboljšati energetsku sigurnost i energetsku efikasnost,
  • Specifični cilj 4.1 – Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje glavnih društvenih izazova.

Raspoloživi budžet Trećeg poziva iznosi EUR 59.345.302,73, a maksimalan iznos EU sufinansiranja je 85% prihvatljivih troškova projekta.

Treći poziv sprovodi se po dvostepenoj proceduri:

  • U prvom koraku, potrebno je da aplikanti dostave Obrazac za iskazivanje interesa (EoI) posredstvom elektronske platforme (eMS), u kojem se navodi logika intervencije projektnog prijedloga i strateška važnost za DTP;
  • U drugom koraku, podnosioci odabranih projektnih prijedloga će biti pozvani da podnesu Aplikativni paket koji uključuje punu aplikaciju sa detaljnim informacijama o projektu.

Prihvatljivi aplikanti su:

  • Javna tijela na državnom, regionalnom i lokalnom nivou;
  • Međunarodne organizacije;
  • Privatna lica (uključujući privatna preduzeća registrovana u programskoj oblasti u državi članici EU).

Projektni konzorcijum se sastoji od minimalno tri partnera iz tri različite zemlje – vodeći partner i najmanje dva projektna partnera, s tim da vodeći partner mora da bude iz države članice EU.

 Rok za dostavljanje Obrasca za iskazivanje interesa (EoI) je 08. mart 2019. godine, do 14.00 časova po Centralnoevropskom vremenu.

Detaljne informacije o Trećem pozivu, načinu apliciranja, uslovima i kriterijumima koje aplikanti moraju da ispune prilikom apliciranja možete pronaći na zvaničnoj internet stranici DTP: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals.

S obzirom na to da se projekti podnose posredstvom elektronske platforme (e-MS), u cilju prikupljanja informacija i unapređenja učešća aplikanata iz Republike Srpske u programima Evropske unije, molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o kandidovanju za sredstva Programa transnacionalne saradnje Interreg Dunav 2014-2020.