eqiwbc

Predstavnici Gradske razvojne agencije su tokom prethodne sedmice učestvovali na Monitoring međupartnerskim sastancima koji su održani u Beogradu i Kragujevcu (Srbija).

Tokom prvog trodnevnog sastanka koji je održan u Beogradu, partneri iz zemalja EU su predstavili monitoring aktivnisti pripreme preduzeća za ISO sertifikaciju. Takođe u okviru događaja u Beogradu organizovane su dvije studijske posjete Fakultetu organizacionih nauka (FON) kao i akreditovanoj Metrološkoj labaratoriji (ISO 17025:2005).

Tokom drugog dvodnevnog sastanaka koji je održan u Kragujevcu, partnerima su predstavljene realizovane aktivnosti po radnim paketima projekata svih WBC partnera. Takođe se razmatralo o finansijskim pitanjima oko pripreme finansijskih dokumenata za eksterni audit. Na kraju su predstavljeni naredni koraci koji se trebju preduzeti u okviru aktivnosti, te detalji oko završnog sastanka koji treba da bude održan u Crnoj Gori.

Cilj projekta EQIWBC je unaprijediti regionalni kvalitet (sistem upravljanja kvalitetom – QMS) u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života. Posebni ciljevi su razvoj programa obuke i savjetodavne usluge za poboljšanje kvaliteta, razvoj nove infrastrukture za kvalitet, mrežu univerzitetskih centara i različitih organizacija za upravljanje kvalitetom koji će osigurati usluge za QMS. Implementacija projekta se završava u decembru 2016. godine.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvuje kao partnerska institucija na ovom projektu.