EU izdvojila je 20 miliona evra za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH, sredstva će biti dostupna u okviru četvorogodišnjeg projekta “EU for agri” 2020-2024, a podržaće oko 2.600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača.

Na ovaj način EU pruža podršku ovom sektoru ne samo u otvaranju novih radnih mjesta, već očuvanju postojećih i oporavku od posljedica epidemije virusa korona, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Ukupna vrijednost projekta je 20,25 miliona evra. Sprovode ga i sufinansiraju sa 250.000 evra sredstava Razvojni program UN (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru biće sprovedena putem poziva za dodjelu grantova u tri oblasti – ulaganje u primarnu proizvodnju i kapacitete za preradu s ciljem jačanja tržišne efikasnosti, jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina i jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije, naveli su iz Delegacije EU.

Projekat će korisnicima pružiti i tehničku pomoć da bi što uspješnije iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva.

Prvi javni pozivi za dodjelu grantova u okviru projekta “EU for agri” planirani su za jul, septembar i oktobar. Svi pozivi biće objavljivani na internet stranici UNDP-a u BiH (ba.undp.org) i društvenim mrežama EU u BiH.