RAIS RS BA

You are here

OTVORENI JAVNI POZIVI ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Program ERASMUS PLUS

U okviru programa ERASMUS PLUS otvoreni su Javni pozivi za Ključne aktivnosti 1, 2 i 3 zatim Jean Monnet aktivnosti i Sport. Prihvatljivi aplikanti su javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta, zatim udruženja i organizacije koje su aktivne u radu sa mladima.

Ukupan budžet prema različitim Javnim pozivima iznosi 2.490.900.000,00 EURA, od čega je:

 1. Obrazovanje i osposobljavanje - 2.253.200.000,00 EURA
 2. Mladi - 188.200.000,00 EURA
 3. Jean Monnet - 12.100.000,00 EURA
 4. Sport - 37.400.000,00 EURA

Aplikacije u okviru objavljenih Javnih poziva programa moraju biti na engleskom jeziku.

Detaljnije informacije o Javnim pozivima možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Relevantnu dokumentaciju možete preuzeti preko poveznica ispod.

 1. PROGRAMSKI VODIČ
 2. REGISTRACIJA NA KORISNIČKI PORTAL (PIC KOD)
 3. ONLINE APLIKACIONA FORMA
 4. VODIČ ZA APLIKANTE

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - SAFE Trust Fond (Svjetska Banka, Svajcarski državni sekretarijat)

SAFE Trust fond je uspostavljen sa ciljem pružanja podrške u sprovođenju aktivnosti procjene upravljanja javnim finansijama (PFM - Public Financial Management). Ciljevi projekata moraju da budu relevantni ciljevima koji su definisani u okviru tri stuba Trust programa. Pored toga, aplikanti moraju da obezbjede i pismo podrške od strane određenih nivoa vlasti koji ujedno moraju biti definisani i kao korisnici u projektnim aplikacijama.

Prihvatljivi aplikanti su:

 • ministarstva,
 • opštine,
 • državne agencije,
 • univerziteti,
 • javni i privatni instituti,
 • NVO sektor.

Minimalni iznos sredstava koji može biti odobren od strane SAFE programa po jednom projektu je 50.000, a maximani 300.000 eura.

Rok za podnošenje projektnih aplikacija je 09. februar 2018. god.

Aplikacija mora biti na engleskom jeziku.

Detaljne informacije o Pozivu možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Aplikaciona forma se može preuzeti OVDJE.

Strana 1 od 99

Joomlart