RAIS RS BA

You are here

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Partnerski Fond (P4G)

There are no translations available.

Partnerski Fond P4G (Partnership Fund) podržava inovativne projekte u okviru javno-privatnog partnerstva koji su usmereni na potrebe održivog rasta na globalnom nivou.

Prihvatljivi aplikanti mogu biti partnerstva koja se sastoje od komercijalnih partnera:

 • Start-up preduzeća, kojima je potrebna pomoć pri razvoju i testiranju inovativnog proizvoda,
 • Scale-up preduzeća, koja su već aktivna u razvoju inovacija iz oblasti zelenog rasta ali im je potrebna podrška da ubrzaju svoj razvoj i pošire uticaj,

i nekomercijalnih partnera kao što su:

 • javna tijela
 • civilna društva,
 • poslovne organizacije,
 • udruženja trgovaca,
 • ostali partneri čiji je rad zasnovan na neprofitnoj osnovi.

Postupak prijave aplikacija podjeljen je u dvije faze:

 • Koncept nota,
 • Puna aplikaciona forma.

Rok za predaju Konept note je 30. mart 2018. god.

Proces apliciranja je na engleskom jeziku.

Vodič za aplikante možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Više informacija o Partnerskom Fondu kao i vezu za online apliciranje možete pronaći OVDJE.

Gradska razvojna agencija obezbjedila realizaciju projekta vrijednog 156.000 evra

There are no translations available.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo počeće uskoro realizaciju projekta  vrijednog 156.000 evra, koji se sprovodi u okviru evropskog projekta „pametnih gradova“. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo jedini je partner iz Bosne i Hercegovine koji učestvuje u ovom projektu.

Direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo Mladenka Pandurević rekla je da je riječ o pilot projektu - Omogućavanje “pametnijeg” grada u mediteranskoj oblasti kroz umrežavanje (MED), a prema Strategiji EU 2020, koja je u skladu sa Strategijom grada Istočno Sarajevo u oblasti poboljšanja javnih usluga.

„Pilot aktivnosti odnosiće se na “pametnu” javnu rasvjetu-odnosno solarnu rasvjetu, “pametnu energiju” i informacione tehnologije. Studija  koja će biti urađena u narednom periodu pokazaće u kojoj oblasti, konkretno,  možemo  sprovoditi  uvođenje inovacionih tehnologija u Istočnom Sarajevu“, rekla  je Pandurevićeva.

„Aktivnosti iz ovog projekta biće realizovane u partnerskim gradovima koji imaju više od 20.000 stanovnika, odnosno u testnim područjima u Lionu, Pescari, Milanu, Zapadnoj Grčkoj, Mortilu i Setubalu. Istočno Sarajevo, zahvaljujući Gradskoj razvojnoj agenciji, jedini je grad u Bosni i Hercegovini koji će učestvovati u ovim pilot -aktivnostima“, naglasila  je Pandurević.

Pandurevićeva  kaže da je opšti cilj projekta – unapređenje inovacionih kapaciteta gradova u mediteranskom području kroz uspostavljanje inovacionih ekosistema koji obuhvataju građane, preduzeća, istraživačke i akademske institucije, kao i  javne vlasti, primjenjujući koncept „pametnih  gradova”.

U ovom projektu, koji bi trebalo da bude završen 2020. godine, učestvuje devet partnera iz šest evropskih država. Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000 evra, od čega je za Gradsku razvojnu agenciju predviđeno 156.000 evra.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvovala je u realizaciji projekta GRASP, koji je sproveden u okviru ranijeg programa umrežavanja mediteranskih gradova, što je doprinijelo tome da RAIS bude prepoznata na međunarodnom planu kao  siguran partner u realizaciji evropskih projekata.

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Grantovi za Grass Roots projekte (Ambasada Japana u BIH)

There are no translations available.

U okviru GAGP-a (Grantovi za Grass Roots projekte) grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (opštinama i opštinskim javnim preduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva koje realizuju relativno male projekte.

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:

 • Pomoć aktivnostima za deminiranje
 • Javno zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Socijalna zaštita
 • Ruralni razvoj

Neprihvatljivi aplikanti su: fizička lica, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima) obdaništa, istrazivački instituti, institucije višeg obrazovanja, bolnice, političke organizacije, vjerske ustanove.

GAGP finansira izgradnju i/ili nabavku opreme i/ili materijala. Svi predloženi materijali, oprema i usluge, treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača.

Grantovi isključivo pokrivaju troškove nabavke robe/usluga bez PDV-a. Administrativni i operativni troškovi nisu prihvatljivi.

Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 80,000.00 EUR-a ili 156,000.00 KM), osim za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.

GAGP neće pružiti finansijsku podršku za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za aktivnosti koje se odnose na religiju.

Aplikacija se ispunjava na lokalnom ili engleskom jeziku, te dostavlja putem pošte na adresu ambasade: Bistrik 9, 71 0000 Sarajevo.

Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.

Detaljne informacije o Pozivu i kao i potrebne potrebnu dokumentaciju za apliciranje možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Page 1 of 101

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Joomlart