RAIS RS BA

You are here

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Grantovi za Grass Roots projekte (Ambasada Japana u BIH)

There are no translations available.

U okviru GAGP-a (Grantovi za Grass Roots projekte) grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (opštinama i opštinskim javnim preduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva koje realizuju relativno male projekte.

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Podrška projektima iz oblasti kulture (Ambasada Savezne Republike Njemačke u Sarajevu)

There are no translations available.

Institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine kod Njemačke ambasade u Sarajevu mogu predati aplikaciju za finansijsku podršku projekata iz kulture.

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Demokratija i inkluzivna školska kultura u akciji (Savjet Evrope)

There are no translations available.

Poziv je usmjeren na projekte koji doprinose izgradnji demokratskog i inkluzivnog društva pružanjem pomoći u razvoju demokratske kulture te promovisanjem edukacije o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu.

Page 5 of 104

Joomlart