RAIS RS BA

You are here

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Program malih grantova Demokratske komisije (Ambasada SAD u BIH)

There are no translations available.

Pozivaju se nevladine organizacije, obrazovne ustanove i nezavisni mediji da prijave svoje projektne prijedloge za Program malih grantova Demokratske komisije objavljenog od strane Ambasade SAD u BIH.

OTVOREN JAVNI POZIV - Nabavka opreme za navodnjavanje (Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske)

There are no translations available.

Predmet nabavke su isključivo ulaganja u pokretnu opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje) i radovi na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena,  kanali, objekti pumpnih stanica), kao i troškovi elektrifikacije sistema za navodnjavanje ( transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli).

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Povećanje regionalne saradnje i jačanje kohezije između zemalja Zapadnog Balkana (WESTERN BALKANS FUND - WBF)

There are no translations available.

Poziv se odnosi na pravna lica, neprofitne i nevladine organizacije čija je uža djelatnost povezana sa oblasima kulture, nauke i održivog razvoja.

Page 5 of 99

Joomlart