RAIS RS BA

You are here

Početak implementacije projekta GRASP

Održavanjem početnog sastanka od 22. do 24. maja u Atini, počela je implementacija projekta Zelene javne nabavke i podrška pametnim gradovima u energetskom sektoru – GRASP (GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector – GRASP), koji je odobren u okviru MED programa transnacionalne saradnje.

Opširnije...

Održana radionica o korištenju sredstava iz pete komponente IPA fonda (IPARD) ruralni razvoj

U organizaciji USAID-SIDA projekat FARMA i Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo – RAIS, 22.05.2013 god u Istočnom Sarajevu je održan je Info dan o korištenju pretpristupnih sredstava Evropske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj, sa akcentom na komponentu IPARD. IPARD je sastavni dio Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), odnosno njegova 5-ta komponenta - Ruralni razvoj.

Opširnije...

Održana edukacija poljoprivrednih proizvođača u okviru projekta „Uvođenje aronije u voćarsku proizvodnju na području grada Istočno Sarajevo“

U skladu sa terminskim planom realizacije projekta „Uvođenje aronije u voćarsku proizvodnju na području grada Istočno Sarajevo“, Gradska razvojna agencija  je organizovala edukaciju  kandidata-buduće korisnike projekta sa područja šest opština, za koje će biti obezbjeđeno sufinansiranje zasada  kroz ovaj projekat.

Opširnije...

Strana 92 od 104

Joomlart