RAIS RS BA

You are here

Prezentacija programa „Evropa za građane“

Dana 16.08.2012. godine Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH održala je prezentaciju programa „Evropa za građane“, te mogućnosti apliciranja u okviru ovog programa za predstavnike opština grada Istočno Sarajeveo, opština Sarajevsko-romanijske regije i predstavnika nevladinih organizacija.

Opširnije...

Sistem vaučera za MSP

U okviru projekta EURELSMED pokrenut je sistem vaučera za podršku MSP. Na ovaj način MSP dobijaju pristup kvalitetnim konsultantskim uslugama i obuci u cilju povećanja konkurentnosti.

Opširnije...

Obuka na temu “Strateški proces planiranja LER-a u praksi”

Dana 28. i 29. februara 2012. godine u okviru projekta „Podrška EU izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH – EURELSMED“ u hotelu Hollywood na Ilidži održan je dvodnevni program obuke za osoblje iz lokalnih razvojnih agencija na temu “Strateški proces planiranja LER-a u praksi”.

Opširnije...

Strana 94 od 104

Joomlart