RAIS RS BA

You are here

Promocija investicionog potencijala

U sklopu aktivnosti promocije i predstavljanja investicionog potencijala grada Istočno Sarajevo direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo Nenad Koprivica posjetio je Ambasadu Ruske Federacije, Ambasadu Češke Republike, Ambasadu Kraljevine Nizozemske, Ambasadu Republike Poljske i Ambasadau Švajcarske konfederacije.

Opširnije...

Posjeta predstavnika ambasada Republike Austrije i Republike Mađarske

Predstavnici ekonomskih odjela ambasada Republike Mađarske i Republike Austrije su na poziv Gradske razvojne agencije u odvojenim posjetama  posjetili  Gradsku razvojnu agenciju Istočno Sarajevo.

Opširnije...

Mreža za podršku inovacijama

 

Dana 07. februara 2012. god. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je u saradnji sa USAID-SIDA projektom FIRMA organizovala radionicu na temu „Uloga inovacionih centara u razvoju MSP i EU kriteriji standarda kvaliteta“.

Opširnije...

Strana 96 od 104

Joomlart