RAIS RS BA

You are here

SEMINAR NA TEMU UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZONOM I MODELI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U POSLOVNOJ ZONI

Dana 21.10.2010. god., u Palama, u organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća – RARS u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GTZ, održan je jednodnevni seminar na temu „UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZONOM I MODELI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U POSLOVNOJ ZONI“.

Opširnije...

INSTRUKTIVNO PREDAVANJE NA TEMU „BRENDIRANJE PROIZVODA I ZAŠTITA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA“

 

Dana 14.10.2010. god. u organizaciji Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo održano je instruktivno predavanje na temu „Brendiranje proizvoda i zaštita geografskog porijekla“. Cilj predavanja je da se zaštite i unaprijede autohtoni proizvodi sa područja Sarajevsko-romanijske regije, koji su prepoznatljivi na području BiH i šire. Navedeno predavanje predstavlja početne aktivnosti na realizaciji projekta „Korak do brenda“ u cilju stvaranja prepoznatljivih robnih proizvođača Istočno-sarajevske regije, njihovih proizvoda, kao i plasman istih na tržište.

Opširnije...

Strana 97 od 99

Joomlart