RAIS RS BA

You are here

OTVOREN JAVNI POZIV - Sufinansiranje programa i projekta iz oblasti zaštite životne sredine (Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske)

El. pošta Štampa PDF

Prioriteti Javnog poziva su:

1. razvoj sistema integrisanog upravljanja ambalažnim otpadom u jednicama lokalne samouprave

2. zaštita voda.

Pravo na sredstva Fonda koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva imaju:

1. jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi),

2. privredna društva i druga pravna lica (javne ustanove i sl.),

3. preduzetnici,

4. organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i druge neprofitne organizacije).

Rok za podnošnje projektnih prijedloga je 30 dana od objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv ali i aplikacioni paket sa dokumentima možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Joomlart