RAIS RS BA

You are here

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROJEKTE - Promocija pomirenja u zemljama Zapadnog Balkana (RYCO)

El. pošta Štampa PDF

Regionana kancelarija za saradnju među mladima (RYCO) je objavila Javni poziv za apliciranje projektima koji promovišu pomirenje kroz aktivnosti mladih Zapadnog Balkana.

 

Osnovni cilj poziva je doprinijeti procesu pomirenja u zemljama regiona povećanjem mobilnosti, aktivizma i saradnje između mladih ljudi.

Prioriteti poziva su:

  • Interkulturalni dijalog,
  • Aktivno učešće i inkluzija mladih.

Na poziv se mogu prijaviti Organizacije civilnog društva - OCD (Nevladine organizacije, Udruženja itd.) i srednje škole.

Indikativni budžet Javnog poziva je 900.000 eura i podjeljen je po LOT- ovima.

Dozvoljeni iznos sredstava za koji se može aplicirati je:

Organizacije civilnog društva

  • minimum: 10.000 eura,
  • maximum: 35.000 eura.

Srednje škole

  • minimum: 10.000 eura,
  • maximum: 20.000 eura.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. novembar 2017. god. (do 23:59 časova).

Detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pogledati OVDJE.

Aplikacioni paket sa potrebnom dokumentacijom možete preuzeti OVDJE.

Joomlart