RAIS RS BA

You are here

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Izgradnja kapaciteta civilnog društva i zagovaranje održivog ruralnog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana (Mreža za rurlani razvoj)

El. pošta Štampa PDF

Pozivaju se organizacije civilnog društva (CSOs) da predaju aplikacije vezane uz inicijative za izgradnju kapaciteta i zagovaranje u jednoj od tematskih područja održivog ruralnog razvoja.

Organizacije civilnog društva sa uspješnim aplikacijama će dobiti grant od maksimalno 17.000 EUR po grantu. Minimum 14 najboljih projektnih prijedloga za održivi ruralni razvoj će dobiti grant za implementaciju projekata u periodu od 1.02.2018 – 31.10.2018.

Prihvatljive teme poziva su:

  • LEADER i CLLD (Community Led Local Development) pristup;
  • Ruralni razvoj;
  • Održivo upravljanje prirodnim resursima;
  • Zaštita životne sredine;
  • Socijalna ekonomija;
  • Inovacije u socio-ekonomskom razvoju;
  • Održiva poljoprivreda;
  • Diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Poziv je otvoren do 17. decembra 2017. godine do 23:59 časova.

Detaljnije o pozivu kao i aplikacioni paket dokumentata možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Joomlart