RAIS RS BA

You are here

Održana prva obuka "Učimo sa robotima" u Osnovnoj školi "Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža

El. pošta Štampa PDF

22.11.2017. godine u prostorijama Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" iz Istočne Ilidže održana je prva od ukupno dvije obuke pod nazivom "Učimo sa robotima". Obuka je održana za oko 50 učesnika koje su činili djeca i nastavnici iz Osnovnih škola "Petar Petrović Njegoš",  "Jovan Dučić" i "Aleksa Šantić" iz Istočne Ilidže zatim "Sveti Sava" iz Istočnog Novog Sarajeva i "Sveti Sava" iz Trnova.

Prvi dio događaja odnosio se na obuku učenika i nastavnika, u okviru koje je teorijski i praktično predstavljena nabavljena robotička oprema.  Obuka je realizovana od strane edukatora iz Udruženja građana "EduLab" iz Srbije.

Tokom drugog dijela događaja učenicima je omogućen samostalni pristup i rukovanje nad robotičkom opremom uz nadzor nastavnika i edukatora. Važno je napomenuti da su dva od ukupno četiri seta edukativnih LEGO robota poklonjeni Osnovnoj školi "Petar Pertović Njegoš" sa ciljem nastavka edukacije zainteresovanih učenika u okviru redovnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Obuka je realizovana u okviru projekta "Učimo sa robotima" koga implementira Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u saradnji sa Opštinama Istočna Ilidža i Sokolac. Osnovni cilj projekta je da se doprinese boljem i kvalitetnijem znanju o naprednim tehnologijama kod djece u ranoj dobi na području grad Istočno Sarajevo.

Joomlart