RAIS RS BA

You are here

О нама

There are no translations available.

Градска развојна агенција Источно Сарајево (РАИС) представља развојну агенцију непрофитног карактера са циљем промоције, представљања, координисања, планирања и спровођења развојних активности на подручју града Источно Сарајево.

Оснивач агенције је Град Источно Сарајево и шест општина удружених у град (Соколац, Пале, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново).

 

Мисија РАИС-а

Мисија РАИС-а је стварање позитивног пословног окружења и унапријеђење укупне социоекномске ситуације на подручју града кроз сарадању са домаћим јавним, приватним и невладиним сектором, као и међународним организацијама уз постизање равномјерног економског развоја свих шест општина у саставу града Источно Сарајево.

 

Улога РАИС-а

РАИС представља инструмент за стварање развојне мреже на подручју града Источно Сарајево путем које се идентификују појединачне потребе сваке од шест општина, њихова међусобна повезаност као и пројекти од значаја за град у цјелини. Ради на презентацији и промоцији привредних потенцијала града, припреми и изради развојних пројеката, као и на аплицирању за средства потребна за имплементацију истих. РАИС и општинска ођељења за привреду и друштвене дјелатности су кључни учесници у изради и спровођењу стратегија економског развоја на локалном нивоу.

Циљ Агенције је и да активно пружа информације о неискориштеним индустријским капацитетима и природним ресурсима, субвенцијама домаћих власти, међународних донатора, ЕУ фондова као и другим могућностима финансирања, процедурама за регистровање предузећа, организовање стручних семинара, радионица и сл.

 

Joomlart