RAIS RS BA

You are here

 

Opštine u sastavu Grada

 

Grad Istočno Sarajevo je teritorijalno-administrativna jedinica Republike Srpske i obuhvata opštine Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo i predstavlja ekonomski, univerzitetski, kulturni i sportski centar istočnog dijela Republike Srpske.

 

 

Joomlart