RAIS RS BA

You are here

Град Источно Сарајево

There are no translations available.

Град Источно Сарајево је територијално-административна јединица Републике Српске и обухвата општине Соколац, Пале, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново и представља економски, универзитетски, културни и спортски центар иточног дијела Републике Српске.

Источно Сарајево се налази у источном дијелу Републике Српске, односно централном дијелу Босне и Херцеговине и просторно се надовезује на град Сарајево.

Укупна површина града износи 1425.77 км2. Преко територије града прелазе значајне друмске саобраћајнице, а надомак града се налази и централна жељезничка станица Сарајево. Међународни аеродром Сарајево се налази у непосредној близини (1 км).

 

Тржиште рада (према подацима из 2009.)

Град Источно Сарајево представља један од значајнијих образовних центара у региону. У склопу својих шест општина броји 9 редовних централних основних школа, 4 средњошколска центра и Универзитет у чијем се саставу налази 8 факултета (Електротехнички факултет, Машински факултет, Пољопривредни факултет, Музичка академија, Економски факултет...). Квалификациона структура радне снаге на подручју Града је разнолика, с обзиром на бројне образовне установе.

Према евиденцији о осигураницима Фонда ПИО, укупан број запослених у септембру 2009. године у Граду Источно Сарајево је 19.236. Правна лица са подручја града су у 2008. години запошљавала 17.475 радника. Разлика произилази из чињенице да један број становника града ради у општинама које не припадају граду.

Структура запослених према ђелатности предузећа у 2008. години показује да је највећи број радника у Источном Сарајеву запослен у области трговине, прерађивачке индустрије и грађевинарства. У државној управи и јавним иституцијама (здравство и образовање) запослена је четвртина радника.

 

Општина                     __ __ Носећи сектори у запошљавању_________

Источна Илиџа.......................Грађевинарство, трговина, хотели и ресторани

Источно Ново Сарајево........Трговина, хотели и ресторани, грађевинарство

Пале..........................................Грађевинарство, дрвопрерада

Соколац ...................................Трговина, грађевинарство, шумарство

Источни Стари Град..............Дрвопрерада, вађење руде и камена

Трново......................................Трговина, прехрана и пића

 

На подручју Града Источно Сарајево у блиској прошлости егзистирали су велики пословни системи из области машинско, електро и дрвопрерађивачке индустрије (Фамос, Енергоинвест...). Због лоших ефекта приватизације и неквалитетно проведеног транзиционог процеса велики број стручних и оспособљених радника (кадрова) из горе поменуте области је остао без посла, али обзиром на стручност и искуство представља значајан ресурс за потенцијалне инвеститоре.

Табела : Високо образовање на подручју града Источно Сарајево 2009. године

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА И СЈЕДИШТЕ            БРОЈ СТУДЕНАТА___

Економски факултет Пале.......................................943

Филозофски факултет Пале...................................2220

Факултет за физичку културу Стамболчић............690

Правни факултет Пале..............................................809

Пољопривредни факултет Лукавица.....................295

Електротехнички факултет Лукавица.....................400

Машински факултет Лукавица..................................156

Музичка академија Лукавица...................................262

УКУПНО.........................................................................5775

 

Joomlart