RAIS RS BA

You are here

Grad Istočno Sarajevo

Grad Istočno Sarajevo je teritorijalno-administrativna jedinica Republike Srpske i obuhvata opštine Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo i predstavlja ekonomski, univerzitetski, kulturni i sportski centar itočnog dijela Republike Srpske.

Istočno Sarajevo se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske, odnosno centralnom dijelu Bosne i Hercegovine i prostorno se nadovezuje na grad Sarajevo.

Ukupna površina grada iznosi 1425.77 km2. Preko teritorije grada prelaze značajne drumske saobraćajnice, a nadomak grada se nalazi i centralna željeznička stanica Sarajevo. Međunarodni aerodrom Sarajevo se nalazi u neposrednoj blizini (1 km).


Tržište rada (prema podacima iz 2009.)

Grad Istočno Sarajevo predstavlja jedan od značajnijih obrazovnih centara u regionu. U sklopu svojih šest opština broji 9 redovnih centralnih osnovnih škola, 4 srednjoškolska centra i Univerzitet u čijem se sastavu nalazi 8 fakulteta (Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Muzička akademija, Ekonomski fakultet...). Kvalifikaciona struktura radne snage na području Grada je raznolika, s obzirom na brojne obrazovne ustanove.

Prema evidenciji o osiguranicima Fonda PIO, ukupan broj zaposlenih u septembru 2009. godine u Gradu Istočno Sarajevo je 19.236. Pravna lica sa područja grada su u 2008. godini zapošljavala 17.475 radnika. Razlika proizilazi iz činjenice da jedan broj stanovnika grada radi u opštinama koje ne pripadaju gradu.

Struktura zaposlenih prema djelatnosti preduzeća u 2008. godini pokazuje da je najveći broj radnika u Istočnom Sarajevu zaposlen u oblasti trgovine, prerađivačke industrije i građevinarstva. U državnoj upravi i javnim istitucijama (zdravstvo i obrazovanje) zaposlena je četvrtina radnika.

 

Opština____________Noseći sektori u zapošljavanju

Istočna Ilidža......................... Građevinarstvo, trgovina, hoteli i restorani,

Istočno Novo Sarajevo........ Trgovina, hoteli i restorani, građevinarstvo

Pale.......................................... Građevinarstvo, drvoprerada

Sokolac................................... Trgovina, građevinarstvo, šumarstvo

Istočni Stari Grad................... Drvoprerada, vađenje rude i kamena

Trnovo...................................... Trgovina, prehrana i pića

Na području Grada Istočno Sarajevo u bliskoj prošlosti egzistirali su veliki poslovni sistemi iz oblasti mašinsko, elektro i drvoprerađivačke industrije (Famos, Energoinvest...). Zbog loših efekta privatizacije i nekvalitetno provedenog tranzicionog procesa veliki broj stručnih i osposobljenih radnika (kadrova) iz gore pomenute oblasti je ostao bez posla, ali obzirom na stručnost i iskustvo predstavlja značajan resurs za potencijalne investitore.

 

Visoko obrazovanje na području grada Istočno Sarajevo 2009. godine

NAZIV FAKULTETA I SJEDIŠTE ________BROJ STUDENATA

Ekonomski fakultet Pale................................................943

Filozofski fakultet Pale..................................................2220

Fakultet za fizičku kulturu Stambolčić.........................690

Pravni fakultet Pale.........................................................809

Poljoprivredni fakultet Lukavica...................................295

Elektrotehnički fakultet Lukavica.................................400

Mašinski fakultet Lukavica.............................................156

Muzička akademija Lukavica..........................................262

UKUPNO.........................................................................5775

 

Joomlart