RAIS RS BA

You are here

Одобрени програми  и пројекти Агенције

( у фази реализације или припреме   за реализацију )

 

1.  Пројекат промоције инвестиционих потенцијала Источног Сарајева - - -

Промоцијом инвестиционих потенцијала Источног Сарајева покушава се потенцијалним инвеститорима пружити што потпунија слика о компаративним предностима, природним, људским ресурсима и потенцијалима, слободним објектима и површинама за инвестирање, индустријским и пословним зонама, стању у привреди, као и осталим факторима који би били занимљиви за потенцијалне инвеститоре.Циљ пројекта је осим промоције инвестиционог потенцијала и усвајање Програма мјера и погодности за инвеститоре, односно стварање региона за најповољнијим амбијентом за улагања у југоисточној Европи.

2.  Пројекат повећања конкурентности предузећа

Основни циљ пројекта јесте повећање конкурентности предузећа кроз умрежавања предузећа(кластери из области дрвне и грађевинске индустрије), развоју постојећих ии успостављању нових(недостајућих) струковних удружења, суфинансирање дијела трошкова увођења система квалитета, стандардизацију, сертификацију, ( ИСО 9001, ИСО 14001, ХАЦЦП, ЦЕ знака)), побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса производа и услуга, новог дизајна производа и амбалаже, унапријеђење маркетинг стратегије и стратегије извоза; израда и примјена специјализованих софтвера, итд.

3. Пројекат  изградње мини фарми

У циљу развоја агробизниса и стварања робних произвођача на подручју града Источно Сарајево, Развојна Агенција ће подржати изградњу мини фарми на подручју свих шест општина које се налазе у саставу града Источно Сарајево.

 

  • Суфинансирање изградње мини фарми се односи на:
  • Полуорганску производње домаћих јаја(фарме на отвореном)
  • Фарме јаја по батеријском систему
  • Товних пилића и чурића
  • Мини фарми за узгој свиња
  • Фарме за производњу млијека кроз набавку опреме

 

4.  Пројекат помоћи у раду струковних удружења из области агробизниса

Пројекат помоћи у раду струковних удружења из области агробизниса је покренут ради пружања финансијске подршке удружењима која на подручју града Источно Сарајево окупљају пољопривредне произвођаће у циљу повећања производње и продаје, побољшања квалитета производа, провођење заједничких активности чланова удружења у области маркетинга и промоције, развоја производа, унапређења технологије, брендирања производа, заштите географског подручја, подизања конкурентности, ширења тржишних информација и запошљавања у области агробизниса.

Ријеч је о пољопривредницима који се баве пчеларством, гљиварством, мљекарством, сточарством, производњом јагодичастог или дрвенастог воћа, поврћа, зачинског и ароматичног биља итд.

5. Пројекат – Револвинг  кредитни фонд

Кредитни револвинг фонд омогућава подизање повољнијих кредита од комерцијалних (каматна стопа 3%), рок отплате 4. године, грејс период 6 мјесеци). Основан је са главним циљем повећања запослености, проширења производње, очувања постојеће запослености и одржавања текуће ликвидности.

Корисници фонда могу бити сва правна и физичка лица која обављају производну или занатско услужну ђелатност а која за циљ имају прије свега повећање запослености и проширење ђелатности.

Укупна средства фонда износе 500.000,00 КМ а максималан износ подизања кредита по привредном субјекту је до 50.000,00КМ.

6. Пројекат обуке тренера за управање пројектима фондова  ЕУ

У току мјесеца септембра очекује се четверодневни семинар за обуку тренера а након тога и обука за општинске координаторе.

7. Пројекат "Увођење ароније у воћарску производњу на подручју града Источно сарајево"

Пројекат је имплементиран у 2013-ој години. Главни циљ пројекта јесте подстицај на развој воћарства у руралним дијеловима града Источно Сарајево. Фокус пројекта јесте креирање нових радних мјеста те квантитативно и квалитативно повећање производње воћа.

Током имплементације пројекта одабрано је и обучено 35 будућих произвођача ароније са територије града Источно Сарајево. Одабраним произвођачима је суфинасирана набавка садног материјала.

Имплементација пројекта је трајала шест мјесеци и финасирала се из средстава за постицај Агенције.


 

Joomlart