Direkcija za evropske integracije BiH, u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom MED programa, organizovala je IPA kapitalizacijski događaj u Sarajevu, 13.06.2019. godine. Predstavnici  Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo  prisustvovali su događaju, s obzirom da je agencija jedan od partnera na projektu “ESMARTCITY” koji se takođe implementira u okviru Interreg MED projekta.

Prvi dio događaja bio je posvećen prezentacijama i razmjeni iskustava korisnika MED programa u Albaniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori, nakon čega je bila otvorena diskusija o stvarnom uticaju projekata u IPA zemljama. U drugom dijelu organizovane su panel diskusije na temu buduće evropske teritorijalne  saradnje u IPA zemljama i kako prenijeti ostvarene rezultate. Pri tome, posebno je istaknut značaj povezivanja IPA korisnika sa makro-regionalnim strategijama EU.

Više od 40 partnera uključeno je u 45 projekata i na taj način sarađuju u različitim temama od inovacija do zaštite biodiverziteta. Ovi podaci pokazuju sposobnost, kapacitet i snagu doprinosa evropskih zemalja u korištenju instrumenta za pristupnu pomoć  – IPA u ostvarivanju programskih rezultata.