eu-serbia 2018

Pozivaju se mala i srednja preduzeća sa područja grada Istočno Sarajevo da prijave svoje učešće na Međunarodnim poslovnim susretima “EU-SERBIA 2018”. Događaj će se održati 31. januara 2018. godine u Beorgadu. Organizator događaja je Privredna komora Srbije, a događaj se održava pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je jedan od koorganizatora događaja.

Poslovni susreti obuhvataju sljedeće teme:

  • Prehrambeni sektor,
  • Digitalizacija,
  • Poslovna podrška.

Registracija se može obaviti online, putem linka: http://eu-serbia.talkb2b.net/

Krajnji rok za registraciju zainteresovanih preduzeća je 26. januar 2018. godine.