Cilj poziva je podstaći na pomirenje i dobrosusjedske odnose kroz saradnju na polju kulture i kreativnosti između zemlja Zapadnog Balkana.

Partnerski konzorcij u okviru predloženih projekata mora se sastojati od minimalno 5 partnera, od kojih minimalno dva partnera iz zemalja članice EU i minimalno dva iz IPA II zemalja Zapadnog Balkana.

Trajanje projektnih aktivnosti mora biti između 24 i 48 mjeseci, dok implementacija aktivnosti mora početi od 01. Januara 2021 do 31. Marta 2021. god.

Ukupan budžet za ovaj poziv je 5.000.000 eura. Minimalni iznos traženog granta po jednom projektu je 100.000 eura dok je maksimalan iznos 500.000 eura.

Minimalni iznos učešća po projektu od strane aplikanta je 15 % od ukupnog budžeta.

Rok za podnošenje projekata je 17.mart 2020 do 17:00 časova.

Detaljnije informacije o pozivu možete pogledati i preuzeti OVDJE.