Radionica je namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) koja se bave metaloprerađivačkom i drvoprerađivačkom djelatnošću. MMSP registrovana u sektorima plastike, elektroindustrije i IKT sektoru su također prihvatljivi ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji.

Svrha radionice je da se poboljša kvalitet projektnih prijedloga u okviru Poziva za dostavljanje prijedloga projekata namijenjenog jačanju inovativnih kapaciteta MMSP u izvozno orijentisanim sektorima koji je objavljen 28.11.2019. godine (rok za apliciranje je 03.02.2020.), a samim tim i konkurentnost MSMP iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora kroz inovacije i digitalizaciju.

Radionice će biti održane u skladu sa sljedećim rasporedom:

  • Sarajevo, 13.01.2020.
  • Zenica, 14.01.2020.
  • Banja Luka, 16.01.2020.
  • Prijedor, 17.01.2020.
  • Teslić, 17.01.2020.
  • Brčko, 21.01.2020.
  • Mostar, 21.01.2020.

Rok za prijavu je 09.01.2020. godine. Prijave se primaju isključivo putem e-maila: eu4business@giz.de. Svaka prijava, pored informacije o kompaniji, mora sadržavati i informaciju o lokaciji za koju se registrujete. Također napominjemo da, uslijed velikog interesovanje, ispred jednog MMSP-a, radionici mogu prisustvovati samo dva učesnika. Tačna lokacija i dnevni red radionice bit će pravovremeno dostavljeni prijavljenim učesnicima.

Prijavom na ovu radionicu potvrđujete da ste svjesni da učešćem na istoj NE DOBIJATE nikakav preferencijalni tretman prilikom evaluacije i ugovaranja projekata u okviru EU4Business projekta, već samo priliku da ojačate svoje kapacitete za apliciranje na evropske fondove. Organizator zadržava pravo da, na osnovu prijava, koriguje lokacije.

Za više informacija o EU4Business projektu, posjetite web stranicu www.eu4business.ba.