U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske 06.05.2020.godine održan je finalni događaj projekta Akceleratot na kojem su prezentovane poslove ideje učesnika i dodijeljene nagrade za najkvalitetnije poslovne planove.

Poslovna ideja o održivosti seoskog turizma “Deda Simin ranč”, porodice Šilј osvojila je prvu nagradu od 5.000 KM,druga nagrada od 3.000 KM pripala je “Grujičić enterijerima” koji se bave proizvodnjom namještaja, treću i četvrtu nagradu od po 2.000 KM dobila je ideja proizvodnje zdrave hrane i api komora.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo kao partner na ovom projektu aktivno je učestvovala tokom njegove implementacije na način da su sertifikovani mentori pružili podršku i mentorske usluge svim učesnicima programa u toku izrade biznis planova i razvoja njihovih poslovnih ideja.

Akcelerator program je realizovala  Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, te opštinama Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Sokolac i Istočni Stari Grad u kome je učestvovalo 11 pojedinaca i timova.