Dana  03. i 04. oktobra 2019. godine u Sarajevu  u hoteu  Hills održati će se radionica  u okviru programa EU Horizon 2020 koja će svoj fokus usmjeriti na srednje i malo preduzetništvo.

Na radionici će biti predstavljeni otvoreni pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga, način pisanja uspješnog projektnog prijedloga, primjeri uspješnih Horizon 2020 i IPA 2 projektnih prijedloga te će učesnici obuke imati priliku da se konsultuju sa predavačem o konkretnim projektnim idejama i prijedlozima za koje su zainteresovani. Radionica je namijenjena vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća (MSP), mikro preduzeća, menadžmentu univerziteta, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja preduzetnika.

Učesnici će imati priliku da čuju i o:

  • Horizont2020 programu;
  • ostalim projektima EU;
  • kako kvalitetno napisati projekat;
  • alatima za pisanje projekata;
  • metodama ocjenjivanje projekata
  • razvoj inovativnih ideja

Radionica je osmišljena kao potpuno interaktivna sa maksimalno 20 učesnika te dizajnirana na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz niz praktičnih primjera i vježbi.

Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada:

  • individualni i timski rad,
  • rad na stvarnim projektima,
  • studija slučaja,
  • demonstracija i slično.

Imajući u vidu da je broj mjesta ograničen, sugerišemo vam da se što prije prijavite na cpe@cpe.ba.

Detaljne informacije o radionici možete pronaći na sljedećoj adresi: https://trening.cpe.ba/horizon2020/