Дана, 17. 8. 2023. године, расписан је Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања.

Јавни позив објављен је и  у дневним новинама „Глас Српске” (четвртак, 17.8.2023. године), те исти остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Јавни позив, као и пропратни документи објављени су и на сајту Министарства привреде и предузетништва. (https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/default.aspx)