Представник РАИС-а и представник Града Источно Сарајево присуствовали су Регионалној радионици на тему „Урбана адаптација, отпорност и SECAP компонента адаптације“ – са фокусом на климатске ризике од врућине и плувијалних поплава у урбаним подручјима и околини. Радионица је одржана у Истанбулу 22.-23. фебруара 2023. године, у циљу размјене искустава и добре праксе у прилагођавању климатским промјенама између укупно 123 учесника из 24 града широм Европе. Посебно је истакнут значај  документа „Акциони план за одрживу енергију и климу – SECAP“.

Догађају су присуствовали представници локалних самоуправа, министарстава, као и стручњаци у овој области, који су представили своја знања и искуства пружајући смјернице и истичући примјере добре праксе. У фокусу су били климатски ризици од врућина и поплава, процјене утицаја, борба против ефеката „стаклене баште“, смањење топлотних острва и дивљих пожара, технолошка рјешења, сарадња са научним институцијама, повезивање са привредом и процес побољшања урбаних промјена у који морају бити укључени сви сектори на локалном нивоу.

Организацију радионице подржао је ГИЗ Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу – енергија, саобраћај и клима (енг. GIZ ORF-ETC) у сарадњи са пројектом „Транзиција ка ниским емисијама и економији отпорној на климу на Западном Балкану и Турској (TRATOLOW). Град Источно Сарајево одабран је као једна од четири ЈЛС из Босне и Херцеговине, за коју се, у оквиру активности пројекта „ЕУ за енергетску транзицију – Споразум градоначелника на Западном Балкану и Турској“, израђује Акциони план за одрживу енергију и климу – SECAP.