grasp - okrugli sto

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je u periodu od 10.11. do 14.11.2014 u prostorijama administrativnog centra grada Istočno Sarajevo organizovnala prvi informativni seminar projekta GRASP pod nazivom:„Zelena javna nabavka i tehnologije energetske efikasnosti“.

Cilj seminara je bio da se dosadašnji učesnici projekta GRASP, kao i ostale zainteresovane strane iz Bosne i Hercegovine, informišu o elektronskim javnim nabavkama u domenu zelenih kriterijuma stavljajući akcenat na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Pored edukativnog dijela, kroz seminar su prikazani konkretni rezultati projekta i benefiti koje učesnici mogu imati od samog projekta. Seminar je trajao ukupno četiri dana i bio je organizovan po dva dana za dvije ciljne grupe tj. javna preduzeća i javne institucije dva dana, te mala i srednja preduzeća dva dana. Seminaru je prisustvovalo preko 20 institucija, kako iz javnog sektora tako i iz sektora malih i srednjih preduzeća.

U implemnetacijiju projekta GRASP je uključeno 13 partnera iz 8 evropskih zemalja. Opšti cilj projekta jeste da se podrže inteligentni gradovi, opštine, regioni u iznalaženju inovativnih rješenja u energetskom sektoru (u oblasti obrovljivih izvora energije i energetske efikasnosti), te da se isti povežu kroz transnacionalnu mrežu elektronskog sistema „zelenih“ javnih nabavki.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvuje u implamentaciji projekta GRASP i jedini je partner iz Bosne i Hercegovine na ovom projektu. Implementacija projekta je počela u maju prošle godine, a završava se u junu 2015 godine.