Обавјештавамо све заинтересоване да је отворен Јавни позив за допринос научном, технолошком, економском, културном или друштвеном напретку и развоју знања Европекоји се финансира у оквиру истраживачке мреже COST Action.

Позив је отворен за подношење апликација до 25. октобра 2023. године до 23.59 часова.

Општи циљ позива је да доприносе научном, технолошком, економском, културном или друштвеном напретку и развоју знања Европе.

На предметни позив могу се пријавити сви истраживачи и иноватори.

Истраживачка мрежа планира да апликантима финансира састанкешколе за обукумобилност истраживача и иноватора, као и презентације на конференцијама које организују треће стране.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу