RAIS RS BA

You are here

JAVNI KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Ministarstvo je raspisalo sljedeće Javne pozive za sufinasiranje projekata iz oblasti umjetnosti i kulture za 2018. godine:

 1. Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke djelatnosti,
 2. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog naslijeđa i kulturno-umjetničkog amaterizma,
 3. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti,
 4. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne produkcije i organizaciju pozorišnih festivala
 5. Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina,
 6. Javni konkurs za sufinansiranje književnih manifestacija,
 7. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti,
 8. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kinematografije - organizacija filmskih festivala.

Detaljnije informacije o Javnim konkursima možete pogledati na zvaničnoj web stranici Ministarstva (ulazak na stranicu OVDJE).

U poveznicama ispod možete preuzeti relevantne dokumente za navedene Konkurse:

 1. Prilog 1. -Opšta prijava za konkurs u kulturi
 2. Prilog 2. - Prijava uz konkurs za izdavalačku djelatnost
 3. Prilog 3. - Prijava uz konkurs za kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina
 4. Obrasci za procjenu kvaliteta projekta
 5. Vodič kroz javne konkurse za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umjetnosti
 6. Projektni obrazac
 7. Finansijski obrazac
 8. Izjava o autorskom pravu - pozorišna produkcija

Preuzeto: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible1

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Fond za ljudska prava (Vlada Kraljevine Holandije)

Poziv je otvoren za organizacije (organizacije civilnog društva) čija je djelatnost promocija ljudskih prava.

Minimalan iznos granta je 500.000 eura, a maximalan 2.000.000 eura po prihvatljivoj temi.

Poziv je otvoren tokom cijele godine.

Detaljnije o Javnom pozivu, načinu apliciranja i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Preuzeto: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs

OTVOREN JAVNI POZIV ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Obnova i izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH)

Javni poziv se odnosi na raspodjelu sredstava iz 2017. godine. Pravo na dostavu projektnih prijedloga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH imaju opštine, gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH. Javne ustanove, nevladine organizacije i vjerske zajednice mogu se prijaviti posredstvom opština, gradova i Brčko Distrikta BiH.

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja:

 • putne infrastrukture,
 • vodosnadbjevanja i kanalizacije
 • socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti).

Projektni prijedlog čini na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac za iskazivanje potreba u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (prijavni obrazac).

Finansijska vrijednost projektnog prijedloga

 • za projekte sanacije putne infrastrukture, vodosnadbjevanja i kanalizacije najviše 100.000,00 KM
 • za projekte socijalne infrastrukture najviše 50.000,00 KM.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan od dana objave Javnog poziva.

Text Javnog poziva i Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Preuzeto: http://www.mhrr.gov.ba/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1

Strana 1 od 107

Joomlart