Обавјештавамо вас да је у оквиру Програма ЕУ Хоризонт 2020 отворен Позив за достављање пројектних приједлога „Конкурентна, климатски неутрална и циркуларна индустрија“.

 

Рок за подношење пројектних приједлога је 05. фебруар 2020. године до 17.00 часова.

 

Европска комисија има за циљ да осигура кохерентност између индустријске, еколошке, климатске и енергетске политике како би се створило оптимално пословно окружење за одрживи раст, отварање нових радних мјеста и иновације. Да би то подржала, ЕК је утврдила амбициозан план за претварање привреде ЕУ у циркуларну (циклус од производње и потрошње, до управљања отпадом и тржишта секундарних сировина), гдје се вриједност производа и материјала одржава што дуже и доноси велику економску корист. Комисија такође подржава европску индустрију у преласку на климатски неутралну економију и побољшава енергетску ефикасност производа кроз законодавство о еко-дизајну.

 

Предметни позив подржава осам тема:

  1. ЕРА-НЕТ о материјалима, који подржавају циркуларну економију и циљеве одрживог развоја (буџет око 15 милиона евра);
  2. Анализа одрживости животног циклуса материјала (буџет око 6 милиона евра);
  3. Искориштавање потенцијала индустријске симбиозе (заједнички буџет 3, 4. и 5. теме је око 97,5 око милиона евра);
  4. Очување слатке воде: рециклирање индустријских вода (заједнички буџет 3, 4. и 5. теме је око 97,5 милиона евра);
  5. Алтернативни минерални ресурси за велику количину производње (заједнички буџет 3., 4. и 5. теме је око 97,5 милиона евра);
  6. Иновација сировина за циркуларну економију: одрживи програми прераде, поновне употребе, рециклаже и опоравка (буџет око 40 милиона евра);
  7. Акције за подршку политици сировина за циркуларну економију – Стручна мрежа за критичне сировине (буџет око 3 милиона евра);
  8. Развити, имплементирати и процијенити систем управљања информацијама о производима који се циркуларно односи на привреду за сложене производе од „колијевке до колијевке“ (буџет око 15 милиона евра).

 

У овом позиву могу учествовати мала и средња предузећа, академска заједница и организације јавног сектора.

 

У прилогу достављамо Позив за подношење приједлога, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о подношењу пројектног приједлога.

У случају да желите да примате обавјештења о отвореним позивима за достављање пројектних приједлога у оквиру других програма и фондова ЕУ или уколико не желите да убудуће примате обавјештења о отвореним позивима, молимо да нас обавијестите на адресу електронске поште fondovieu@meoi.vladars.net.