Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”

Balkan Monitoring javnih finansija poziva sve organizacije civilnog društva / nevladine organizacije (NVO) sa zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) da podnesu predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima projekta Balkan Praćenje javnih finansija i adresira sledeće prioritetne oblasti:

  1. osnažiti OCD da ojačaju svoje znanje iz oblasti javnih finansija, nadgledaju javne finansije, daju predloge za politiku i učestvuju u procesima politika, podižu svest javnosti, olakšavaju diskusiju sa političkim akterima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama, komuniciraju i zagovaraju bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija
  2. podržati medije da komuniciraju i informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima koji se odnose na javne finansije
  3. podstaknuti stručnjake da sprovode istraživanja i osnovne studije o specifičnim temama vezanim za javne finansije
  4. kreirati platformu saradnje ili podržati umrežavanje među različitim zainteresovanim stranama radi kreiranja transparentnih i odgovornih procesa politike i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Iznos sredstava za odobrene projekte iznosiće od 4.000 EUR do 8.000 EUR.

Projekat BMPF zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume. Trajanje svakog projekta može biti od 4 do 6 meseci. Izabrani projekti trebaju se implementirati od decembra / 2018. do juna / 2019.

Učešće na ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednak način, svim formalno registrovanim OCD i nevladinim organizacijama (udruženje / organizacija ili fondacija) u skladu sa važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva mogu pronaći detaljne informacije o uslovima za prijavu i kriterijima za finansiranje projekata u Smernicama za aplikante, što je sastavni dio javne pozivne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 1. novembra u 12:00 sati.

Prijavne aplikacije mogu se dostaviti na sljedećim jezicima: engleski, bosanski, srpski, albanski i crnogorski.

Za Bosnu i Hercegovinu projektni prijedlozi trebaju biti dostavljeni na bosanskom jeziku. Partner organizacija zadužena za prijavu u Bosni i Hercegovini je CEE.

Više informacija OVDJE