Regionalni Challenge Fond (RCF) objavio je drugi poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte kooperativnog obrazovanja i pozvao konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija da konkurišu za sredstva u visini od 150.000 do 600.000 EUR po projektu, koja bi se koristila za investicije u opremu i infrastrukturu obrazovnih institucija i uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese.

– Sredstva se dodjeljuju nakon takmičenja na regionalnom nivou, a njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) ukupno je izdvojilo 39 mil EUR delegiranih Njemačkoj razvojnoj banci (KfW) da se podrže investicije u projekte sa prostora Zapadnog Balkana. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Komorskim investicionim forumom, uz podršku konsultanata za implementaciju programa – saopšteno je iz RCF-a.
Prvi poziv je bio otvoren 2021. i doveo je do selekcije 37 najuspješnijijh projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 mil EUR u regionu Zapadnog Balkana.
Drugim pozivom RCF poziva konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija, koji nastoje da zajednički pripremaju i sprovode programe kooperativnog obrazovanja i obuke da se prijave i tako:

• doprinesu efikasnom rješavanju izazova koji se ogleda u nedostatku ljudskih resursa i strateški pristupe unapređenju kapaciteta,
• poboljšaju zapošljivost polaznika/maturanata i njihovu integraciju u tržište rada,
• povećaju produktivnost i konkurentnost preduzeća kao rezultat saradnje sa obrazovnim ustanovama.

Rok za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je do 14. aprila 2022. RCF prihvata prijave iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana kao i iz svih ekonomskih sektora.
Izjave o zainteresovanosti mogu podnijeti konzorciji obrazovnih ustanova i bar dvije kompanije koje zajednički pripremaju i sprovode programe kooperativnog obrazovanja. Konzorciji treba da budu predvođeni institucijama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.
Proces apliciranja za sredstva Regionalnog Challenge Fonda se odvija u dvije faze. Najprije konzorciji podnose Izjave o zainteresovanosti, a oni predselektovani nakon prve faze pripremaju i cjelokupne prijedloge projekata i detaljne planove investicija, pošanjeno je.

Informativna sesija za Bosnu i Hercegovinu, tokom koje će biti pojašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, dozvoljeni troškovi i procedure apliciranja bit će održana u četvrtak, 17. marta od 14 sati. Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće putem linka dostupnog  ovdje .