Ekonomski fakultet 11.04.2019. godine održao je panel – diskusiju na temu preduzetništva, sa cilјem da se studentima ovog Fakulteta, polaznicima Studentskog preduzetničkog inkubatora, omogući da čuju od predstavnika lokalnih zajednica koje su sve mogućnosti za razvoj preduzetničkih aktivnosti. Panel diskusija okupila je predstavnike lokalnih samouprava i korisnike Studenskog preduzetničkog inkubatora, kao i predstavnike Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske, GOPA Consultants i Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo.

Direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo gđa. Mladenka Pandurević tom prilikom je predstavila aktivnosti agencije i koju vrstu pomoći mladi preduzetnici mogu očekivati u saradnji sa Agencijom.  Takođe je naglasila da Gradska razvojna agencija ima tri sertifikovana mentora koji su prošli kompletnu obuku, te da se u narednom periodu očekuje raspisivanje Javnog poziva za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća.  U svom daljem radu Preduzetnički inkubator u potpunosti može računati na pomoć i podršku Agencije, navela je Pandurevićeva.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Radomir Božić istakao je da su prvi rezultati „Inkubatora“ već prisutni, potpisani su ugovori sa 15 studenata, te da je u toku priprema projekta kojim će biti obezbijeđena sredstva za finansijsku podršku i razvoj biznisa korisnicima projekta.  „Korisnici `Inkubatora` su naši aktivni ili bivši studenti, od kojih su neki već registrovali firme. Zadovolјstvo mi je da smo resurse koje Fakultet ima stavili na raspolaganje, a oni su jednim dijelom prostorni, a drugim su to naši profesori i saradnici koji mogu pružiti konsultantske usluge. Ono što bih izdvojio kao najvažnije jesu kontakti sa našim partnerima koje Fakultet uspostavlјa na nivou republičkih i lokalnih institucija, te institucija iz finansijskog sektora, a koje ćemo staviti u funkciju aktivnosti `Inkubatora`“, naveo je dekan Božić.