U okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren Poziv za dostavlјanje projektnih prijedloga „Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU“.

Rok za dostavlјanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2020. godine do 17:00 časova.

Opšti cilј Poziva je pobolјšati pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) javnim nabavkama u zemlјama koje nisu članice Evropske unije a sa kojima je EU potpisala bilateralni ili multilateralni sporazum o javnim nabavkama.

Ovom akcijom će se sufinansirati aktivnosti poslovnih organizacija koje podržavaju internacionalizaciju MSP-a i učešće u javnim nabavkama, a samim tim će ovim organizacijama omogućiti razvijanje kapaciteta za pomoć MSP. Na taj način organizacije će moći da distribuiraju stečene informacije u odgovarajućem formatu malim i srednjim preduzećima i podrže ih u procesu nadmetanja izvan EU, uklјučujući sve aspekte koje ovo podrazumijeva, kao što je izgradnja konzorcija.

Aktivnosti će se sprovoditi u dvije faze:

  1. Pripremna faza, u kojoj će se od svakog finansiranog konzorcijuma tražiti da razvije strategiju internacionalizacije i plan njenog sprovođenja, na osnovu odabranih država članica EU i trećih zemalјa, i
  2. Faza implementacije, u kojoj će svaki konzorcijum primjenjivati strategiju internacionalizacije, prikuplјati podatke, promovisati projekat i distribuirati rezultate.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2 000 000 evra, a maksimalni grant po projektu iznosi 400 000 evra.

Na predmetni poziv mogu da se prijave pravna lica, javne institucije i neprofitne organizacije, univerziteti, obrazovne institucije i istraživački centri, uz formiran konzorcijum. Konzorcijum treba da bude sastavlјen od najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite države članice EU ili zemlјe učesnice Programa EU COSME.

Detalјne informacije o Pozivu dostupne su na slјedećoj internet stranici OVDJE