U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022”, i projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, Vijeće Evrope otvara poziv za podnošenje prijedloga projekata s ciljem finansiranja konkretnih odgovora na borbu protiv diskriminacije, uključujući diskriminaciju po osnovu seksualne orjentacije i/ili rodnog identiteta, borbu protiv govora mržnje, kao i zaštitu i promovisanje nacionalnih manjina i njihovih jezika.

Rok za podnošenje prijava je 16. avgust 2020.godine (do 17h CET). Aplikacije je potrebno poslati na slijedeći email: tender.BiH-BH4671@coe.int.

Više informacija OVDJE