U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Demokratska i inkluzivna školska kultura u radu“ (Democratic and Inclusive School Culture in Operation – DISCO) objavljen Poziv za promociju obrazovanja za demokratsko društvo i obrazovanje o ljudskim pravima (EDC/HRE) koji ima za cilj da doprinese podsticanju inkluzivnih i demokratskih društava u državama potpisnicama Evropske kulturne konvencije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. decembar 2019. godine.

U okviru Poziva definisana su dva tematska prioriteta:

 1. Vještine za demokratsku kulturu u obrazovnim institucijama
 2. Jačanje demokratske i inkluzivne kulture u obrazovnim institucijama sa naročitim fokusom na stvaranje prilika za migrante, izbjeglice i manjine.

Neposredni rezultati projekta mogu uključivati:

 • nove ili revidirane nastavne programe;
 • inovativne pedagoške metode i pristupe;
 • inovativne interne i eksterne metode ocjenjivanja;
 • nastavne materijale, obrazovne resurse, obuke, alate za osposobljavanje nastavnika;
 • scenarije pristupa u cijeloj školi;
 • strategije za izgradnju otpornosti na radikalizaciju;
 • vršnjačko učenje.

Prjektne aktivnosti mogu obuhvatati:

 • sastanci fokus grupa;
 • seminari;
 • radionice;
 • konferencije;
 • aktivnosti obuke;
 • takmičenja;
 • izrada vizuelnih materijala;
 • aktivnosti recenziranja;
 • aktivnosti vršnjačkog učenja.

Prihvatljivi aplikanti su javne ili privatne neprofitne organizacije koje djeluju u oblasti obrazovanja za demokratsko društvo i obrazovanje o ljudskim pravima.

Budžet predmetnog poziva iznosi 500 000 evra.

Detaljne informacije o Pozivu OVDJE