Fondacija Fyssen raspisuje konkurs za prijave za bespovratna finansijsa sredstva za istraživanje. Mogu se prijaviti kandidati iz svih država svijeta. Ova fondacija se nalazi u Francuskoj. Studenti će dobiti sredstva u visini od 15.000 do 35.000 dolara. 

OBLAST: 

Biološke nauke, nauke o čovjeku

OPIS

Fondacija Fyssen nudi brojna finanijska sredstva za istraživanje postdoktorskim istraživačima koji žele da istražuju u oblasti biološih nauka i nauka o čovjeku. Studenti će dobiti do 35.000 eura. Bespovratna sredstva za istraživanje namijenjena su francuskim ili inostranim postdoktorskim istraživačima starosti do 35 godina za biološke nauke i humanističke nauke. Ova sredstva se dodjeljuju za period od 12 mjeseci.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz svih država svijeta.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili ispunite onlajn aplikacionu formu na linku.

ROK ZA PRIJAVU:

01. oktobar 2019.
Detaljnije na: http://www.fondationfyssen.fr/…/goals-eligibility…/