Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) u skladu sa novom nadležnošću koja je propisana Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća prikuplja relevantne podatke za Bazu dobavljača koja će domaćim i stranim preduzećima olakšati pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu.

Podatci će biti publikovani na sajtu RARS-a www.rars-msp.org , čime preduzeća dobijaju jedinstvenu mogućnost promocije proizvoda i usluga, kao i mogućnost uspostavljanja nove poslovne saradnje u zemlji i van granica zemlje.

Baza dobavljača predstavlja pregled svih proizvoda i usluga preduzeća i najefikasnije sredstvo koje se koristi u istraživanju industrijskih kapaciteta i poslovnih mogućnosti gdje je preduzećima omogućeno da detaljno predstave svoju djelatnost i proizvodni program potencijalnim domaćim i stranim investitiorima i kupcima.

Registracija preduzeća u Bazu je besplatna za sva preduzeća sa teritorije RS bez obzira na vlasničku strukturu.

Sva zainteresovana preduzeća mogu se registrovati na internet stranici uz popunjavanje obrasca na priloženom linku: http://baze.rars-msp.org/dobavljaci-cirilica/form.php

Uputstvo za registraciju u Bazu dobavljača možete preuzeti OVDJE.