U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu juče je održan sastanak predstavnika Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo i Univerziteta.

Sastanku je u ime Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo prisustvovala direktor Mladenka Pandurević sa saradnicima, a u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta prof. dr Goran Orašanin, koordinator za osiguranje kvaliteta mr Nenad Marković i stručni saradnik na programu evropske mreže preduzetništva EUNORS mr Jelena Mićić.

Razgovaralo se o inteziviranju saradnje Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo i Univerziteta, kao i o kapacitetima koji mogu biti iskorišteni sa obje strane u svrhu boljeg povezivanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa privrednim organizacijama iz okruženja.

Naglasak je bio i na učešću Gradske razvojne agencije na naučno stručnom simpozijumu „Agrosym“ na kojem bi Univerzitetu pomogli pozivom privrednih organizacija interesanata s ciljem ostvarivanja saradnje sa organizacijama koje će prisustvovati ovom skupu i izlagati svoje proizvode.

S obzirom da Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvuje u programu Evropske mreže preduzetništva (EUNORS), razgovarano je o mogućnostima zajedničke saradnje u pravcu animiranja što većeg broja privrednih organizacija, odnosno malih i srednjih preduzeća, koji bi postali vidljivi u ovoj evropskoj mreži preduzetništva i na taj način stekli određene koristi povezujući se sa sličnim privrednim organizacijama iz Evropske mreže preduzetništva.

Bilo je riječi i o traženju adekvatnog poslovnog partnera koji bi prenio svoja iskustva u razvoju tehnologije na Drugom biznis forumu „Stanovništvo u funkciji privrednog razvoja“, koji organizuje organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet u Brčkom, 6. novembra 2018. godine sa Vladom Brčko distrikta, ali i o načinu finansiranja konferencije ženskog preduzetništva „Druga konferencija ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj – Žene u poslovnom svijetu“, koja se održava 28. septembra 2018. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva.