Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u saradnji sa Opštinom Istočna Ilidža i Opštinom Sokolac organizuje obuke  “Učimo sa robotima”.

Cilj organizacije obuka jeste da obuhvati što veći broj nastavnika i djece kako bi stekli nova znanja i vještine iz oblasti robotike.  Projektom je predviđeno održavanje dvije obuke. Predviđeno vrijeme trajanja jedne obuke je tri sata.

Obuke se organizuju u okviru implementacije projekta “Učimo sa robotima”, a povodom Evropske sedmice robotike (European roboics week).

Prvi događaj će se održati u Osnovnoj školi “Petar Petrović Njegoš” u Istočnoj Ilidži, 22.11.2017. godine, sa početkom od 10:30 časova.

Drugi događaj će se održati u Osnovnoj školi “Sokolac” u Sokocu, 23.11.2017. godine, sa početkom od 12:00 časova.