direktor rais

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo počeće uskoro realizaciju projekta  vrijednog 156.000 evra, koji se sprovodi u okviru evropskog projekta „pametnih gradova“. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo jedini je partner iz Bosne i Hercegovine koji učestvuje u ovom projektu.

Direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo Mladenka Pandurević rekla je da je riječ o pilot projektu – Omogućavanje “pametnijeg” grada u mediteranskoj oblasti kroz umrežavanje (MED), a prema Strategiji EU 2020, koja je u skladu sa Strategijom grada Istočno Sarajevo u oblasti poboljšanja javnih usluga.

„Pilot aktivnosti odnosiće se na “pametnu” javnu rasvjetu-odnosno solarnu rasvjetu, “pametnu energiju” i informacione tehnologije. Studija  koja će biti urađena u narednom periodu pokazaće u kojoj oblasti, konkretno,  možemo  sprovoditi  uvođenje inovacionih tehnologija u Istočnom Sarajevu“, rekla  je Pandurevićeva.

„Aktivnosti iz ovog projekta biće realizovane u partnerskim gradovima koji imaju više od 20.000 stanovnika, odnosno u testnim područjima u Lionu, Pescari, Milanu, Zapadnoj Grčkoj, Mortilu i Setubalu. Istočno Sarajevo, zahvaljujući Gradskoj razvojnoj agenciji, jedini je grad u Bosni i Hercegovini koji će učestvovati u ovim pilot -aktivnostima“, naglasila  je Pandurević.

direktor rais2

Pandurevićeva  kaže da je opšti cilj projekta – unapređenje inovacionih kapaciteta gradova u mediteranskom području kroz uspostavljanje inovacionih ekosistema koji obuhvataju građane, preduzeća, istraživačke i akademske institucije, kao i  javne vlasti, primjenjujući koncept „pametnih  gradova”.

U ovom projektu, koji bi trebalo da bude završen 2020. godine, učestvuje devet partnera iz šest evropskih država. Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000 evra, od čega je za Gradsku razvojnu agenciju predviđeno 156.000 evra.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvovala je u realizaciji projekta GRASP, koji je sproveden u okviru ranijeg programa umrežavanja mediteranskih gradova, što je doprinijelo tome da RAIS bude prepoznata na međunarodnom planu kao  siguran partner u realizaciji evropskih projekata.