Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu. Konkurs je namijenjen za sufinansiranje projekata koji podrazumijevaju međunarodnu saradnju – podrška organizacijama, udruženjima i ustanovama  kulture koje koriste sredstva inostranih fondova te projekte koji se odnose na decentralizaciju u kulturi.

Pravo prijave na konkurs i učešće u raspodjeli navedenih sredstava imaju organizacije, udruženja građana i ustanove za obavljanje kulturne djelatnosti registrovane na teritoriji Republike Srpske. Jedna organizacija može konkurisati samo jednim projektom.

Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, kao i prateći projektni obrasci dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture i na portalu e-Kultura (www.ekulturars.com ).

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (objavljeno 14. septembra)