K  O  N  K  U R  S

ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA MEĐUNARODNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE SARADNJE U 2019. GODINI

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo      (u daljem tekstu: Ministarstvo) sufinansira Program međunarodne naučnoistraživačke saradnje koji se odnosi na:

  1. Učešće na naučnim skupovima u inostranstvu;
  2. Boravak ili dolazak stranih naučnika po pozivu;
  3. Naučno-studijski boravak u inostranstvu i naučno usavršavanje u stranoj naučnoj ustanovi;
  4. Učešće u naučnoistraživačkim programima Evropske unije.

UPUTSTVO ZA PREUZIMANJE OBRAZACA

Obrasci «Prijava na konkurs« koji se odnose na sve četiri tačke konkursa mogu se preuzeti na veb portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, na stranici Ministarstva, u rubrici Konkursi/Konkursi nauke, kao i u Ministarstvu, Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka, lamela B, treći sprat, kancelarija broj 8.

Dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona broj 051/338-718 i 051/338-717.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne saradnje u 2019. godini. 

Prijave se, takođe, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade RS, lamela A, prizemlje).

ROKOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 31.10.2019. godine.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo      (u daljem tekstu: Ministarstvo) sufinansira Program međunarodne naučnoistraživačke saradnje koji se odnosi na:

  1. Učešće na naučnim skupovima u inostranstvu;
  2. Boravak ili dolazak stranih naučnika po pozivu;
  3. Naučno-studijski boravak u inostranstvu i naučno usavršavanje u stranoj naučnoj ustanovi;
  4. Učešće u naučnoistraživačkim programima Evropske unije.

UPUTSTVO ZA PREUZIMANJE OBRAZACA 

Obrasci «Prijava na konkurs« koji se odnose na sve četiri tačke konkursa mogu se preuzeti na veb portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, na stranici Ministarstva, u rubrici Konkursi/Konkursi nauke, kao i u Ministarstvu, Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka, lamela B, treći sprat, kancelarija broj 8.

Dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona broj 051/338-718 i 051/338-717.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne saradnje u 2019. godini.

Prijave se, takođe, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade RS, lamela A, prizemlje).

ROKOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 31.10.2019. godine.