Rok za apliciranje: 9. novembar 2019.

Prijedlog projekta podnijeti na:grants@womensnetwork.org

Koalicija organizacija za ženska prava na Zapadnom Balkanu poziva organizacije civilnog društva (OCD) u regionu da podnesu prijedloge projekata koji će unaprijediti ženska radna prava i uticati na smanjenje diskriminacije na osnovu pola. Predviđeno je da grant u vrijednosti od 200.000 EUR bude dodijeljen za 14 projekata organizacija civilnog društva koji će se realizovati  tokom 2020. i 2021. godine.

Nedavno objavljeni rezultati Istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada na Zapadnom Balkanu upućuju na to da je na Zapadnom Balkanu diskriminacija na osnovu pola u oblasti rada rasprostranjena i predstavlja ključnu barijeru koja podriva učešće žena u radnoj snazi.

Na osnovu nalaza istraživanja i preporuka, određene su i tematske oblasti projekata koje će Koalicija podržati:

• Pravna pomoć i monitoring sudskih postupaka diskriminacije na osnovu pola

• Zagovaranje za zakonske/političke promjene i/ili poboljšanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju, prema preporukama istraživanja

• Podizanje svijesti i osnaživanje žena da prijavljuju diskriminaciju u oblasti rada

Svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje na Poziv (Call for proposal, Application form, Logical Framework i Budget proposal) možete pronaći na linku:
https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR1IWHQzU_JQ8cZS9Gls3TDYoKNtJOtyPc4OIqKmRNMnqpLDziSiLU1qAak

Za dodatne informacije i pitanja, možete poslati upit na e-mail: grants@womensnetwork.org