KONKURS za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godine

Predmet konkursa

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) sufinansiraće ukupno 60 naučnoistraživačkih projekata iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja.

 Uslovi učešća na konkursu

Prijedloge projekata mogu kandidovati naučnoistraživačke organizacije, odnosno visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri.

Finansijska sredstva planirana za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata

U skladu sa Finansijskim planom, za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godini Ministarstvo će izdvojiti ukupno 1.200.000,00 KM.

Ministarstvo zadržava pravo da izmijeni predviđenu visinu sredstva za ovu namjenu u skladu sa raspoloživim sredstvima u tekućoj godini.

Prijave prijedloga projekata mogu se podnositi za jednogodišnja istraživanja. Ministarstvo će izdvojiti do 20.000,00 KM za prijedloge projekata iz društvenih i humanističkih nauka, odnosno do 30.000,00 KM na ime sufinansiranja prijedloga projekata iz inženjerstva i tehnologije, prirodnih, medicinskih, poljoprivrednih i interdisciplinarnih nauka.

Evaluacijski postupak koordiniše i organizuje Ministarstvo, a izvodi Komisija  za izbor naučnoistraživačkih projekata u svakoj naučnoj oblasti.

Uputstvo o načinu preuzimanja prijavnih obrazaca

Obrasci/prilozi br. 1, 2. i 3. mogu se preuzeti na veb portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, na stranici Ministarstva, u rubrici KONKURSI/KONKURSI NAUKE.   Takođe, navedeni obrasci/prilozi se mogu preuzeti i u Ministarstvu, Administrativni centar Vlade Republike Srpske,  lamela B, 3. sprat,  kancelarija br. 9.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedeće brojeve telefona: 051/338-726, 051/338-718, 051/338-717.

Način, mjesto i vrijeme prijave na konkurs

 Prijave na konkurs za sufinaniranje naučnoistraživačkih projekata primaju se  do  08.11.2019. godine.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu:

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Trg Republike Srpske br. 1, 78000  Banja Luka,

sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godini“.

Prijave se, takođe, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje).