Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, raspisalo je u današnjem (28.05.2018.) izdanju „Nezavisnih novina“ Javni poziv za dodjelu sredstava granta za sufinansiranje projekata/programa udruženja građana i fondacija i Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata/programa za rad dobrotvornih društava „Merhamet“ u Republici Srpskoj, Udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata i humanitarnih društava „Kolo srpskih sestara“.

„Na ovaj način pomažemo, kako onima koji brinu o veoma ranjivoj populaciji u stanju socijalne potrebe tako i o onima koji malim projektima pokušavaju dati diprinos svojoj lokalnoj zajednici“, kaže ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Oba javna poziva ostaju otvorena 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listu „Nezavisne novine“.

Isti se mogu preuzeti i sa internet stranice resornog Ministarstva gdje se nalaze i neophodni obrasci u elektronskom obliku.