Ministarstvo inostranih poslova Republike Bugarske, preko Ambasade Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini, objavljuje poziv za prihvatanje prijedloga projekata koji će se realizovati uz bespovratna sredstva preko Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim periodom implementacije 2024.

Prioritetne oblasti su:

  1. Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz unapređenje uslova obrazovnog procesa u školama i vrtićima;
  2. Zaštita i unapređenje prava djeteta kroz obezbjeđivanje zdrave životne sredine, pristup kvalitetnim uslugama (zdravstvo i obrazovanje, uključujući inkluzivno obrazovanje za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu u nepovoljnom položaju), eliminisanje svih oblika nasilja nad djecom .

Minimalni iznos projekta je 50 000 BGN.

Preporučeni maksimalni iznos projekta je:

  • za projekte čija je osnovna svrha isporuka robe i/ili usluga – do 70 000 BGN;
  • za projekte sa osnovnom namjenom za obavljanje popravki i/ili građevinskih aktivnosti – do 258 600 BGN.

Rok za prijavu je  31.0 5.2023. Sve dodatne informacije u vezi poziva možete pronaći na web stranici:

MFA :: News