Program podržava napore nevladinih organizacija za promovisanje ženskog liderstva i političkog, ekonomskog i društvenog napretka žena širom Bosne i Hercegovine.

PROJEKTNE TEME

Projekti se trebaju baviti jednom od sljedećih tema:

  • Ekonomsko osnaživanje žena i djevojčica (prijedlozi ne mogu uključivati stručno usavršavanje);
  • Promocija angažmana žena u politici kao glasačica, zagovornica i kandidatkinja;
  • Pojačavanje ženskog glasa i liderstva u pitanjima koja se tiču svih građana BiH;
  • Osnaživanje djevojčica i mladih žena da postanu liderice u svojim školama, zajednicama i državi;
  • Prevencija rodno zasnovanog nasilja;
  • Javna svijest o zdravstvenim problemima žena.

Budžet jednog prijedloga projekta za Program malih grantova za jačanje žena ne smije biti veći od 50.000 dolara, a planirane programske aktivnosti bi se trebale održati između maja i juna 2020. godine i aprila– maja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijedloga projekata Program malih grantova za jačanje žena / te popratne dokumentacije je petak, 17. januar 2020. godine do kraja radnih sati, tj. do 17:00 sati.

Detaljne informacije o pozivu možete pogledati i preuzeti OVDJE.