Cilj USAID projekta “Diaspora Invest” jeste podstaći ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Grant program pruža podršku malim i srednjim preduzećima, a uslov za apliciranje da kompanije nisu starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

Iznos pojedinačnog granta se kreće u rasponu od 15.000 do 50.000 KM. Maksmalan iznos sredstava za dodjelu po jednoj podnesenoj aplikaciji je 50.000 KM.

Rok za predaju projekata je 01. aprila 2019. u 16.00 sati.

Apliciranje se obavlja online putem linka: www.grant.diasporainvest.ba

Info dan o pozivu će se održati i u Istočnom Sarajevu 14.03.2019. god. sa početkom od 11:00 u zgradi Opštine Pale (Romanijska 15, Pale). Pozivaju se zainteresovana mala i srednja preduzeća sa područja grada Istočno Sarajevo i šire da prijavite svoje učešće. Za više informacija o Info danu obratite se na zvanični e-mail programa:

Grants@diasporainvest.ba

Detaljnije inforamacije o Javnom pozivu možete pogledati OVDJE.